วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าใช้บริการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Cloud base Services) สำหรับโครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG on Blockchain) โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 488,200 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เช่าใช้บริการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Cloud base Services) สำหรับโครงการหนังสือค้ำประกันอิเล็กส์ผ่านระบบบล็อกเชน (e-LG on Blockchain) โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 488,200 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content