วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “เช่าใช้บริการช่องทาง GlobalReach Gateway ( GRG ) และเช่าใช้บริการ Flexicare ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าธรรมเนียมอื่น”

“เช่าใช้บริการช่องทาง GlobalReach Gateway ( GRG ) และเช่าใช้บริการ Flexicare ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าธรรมเนียมอื่น”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content