วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าและซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบจองซื้อและจัดสรรหลักทรัพย์ พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการขยายและพัฒนาธุรกิจการลงทุน

เช่าและซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบจองซื้อและจัดสรรหลักทรัพย์ พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการขยายและพัฒนาธุรกิจการลงทุน

วงเงินงบประมาณ

24,311,200.00

วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2563