วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > เช่าเครื่องปรับอากาศชนิดPrecision Air Conditioning System จำนวน 2 เครื่อง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องปรับอากาศชนิดPrecision Air Conditioning System จำนวน 2 เครื่อง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

600,000.00

วันที่ประกาศ : 13 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร