วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่าเครื่องมือเครื่องใช้

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2563 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่าเครื่องมือเครื่องใช้

วงเงินงบประมาณ

15,168,000.00

วันที่ประกาศ : 29 ธ.ค. 2563
Skip to content