วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Data Analytics (Tableau) ระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมอื่น

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Data Analytics (Tableau) ระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมอื่น

วงเงินงบประมาณ

34,984,500.00

วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2567
Skip to content