วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและสิทธิ์การใช้ Tableau License ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและสิทธิ์การใช้ Tableau License ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)

วงเงินงบประมาณ

10,547,000.00

วันที่ประกาศ : 10 พ.ค. 2566
Skip to content