วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ CBS ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ CBS ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content