วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) เพื่อรองรับการซื้อขายประกันภัยเดินทางผ่าน Mobile Banking (Mymo) ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ Digital Life Solution

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) เพื่อรองรับการซื้อขายประกันภัยเดินทางผ่าน Mobile Banking (Mymo) ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการ Digital Life Solution

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content