วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าอุปกรณ์ Reverse Proxy ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิ.ย. 64 โดยใช้ประมาณจากงาน : โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เช่าอุปกรณ์ Reverse Proxy ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิ.ย. 64 โดยใช้ประมาณจากงาน : โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

วงเงินงบประมาณ

9,360,000.00

วันที่ประกาศ : 27 พ.ค. 2564
Skip to content