วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร สำหรับติดตั้งบริเวณพื้นที่ ปฏิบัติงานชั่วคราว อาคาร 9 ชั้น 10 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มงบสํารองระหว่างปี

เช่าอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร สำหรับติดตั้งบริเวณพื้นที่ ปฏิบัติงานชั่วคราว อาคาร 9 ชั้น 10 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มงบสํารองระหว่างปี

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content