วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 21 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อกาพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 250,808.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ว ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 21 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อกาพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 250,808.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ว ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

250,808.00

วันที่ประกาศ : 30 พ.ย. 2564
Skip to content