วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทุ่งโฮ้ง

เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทุ่งโฮ้ง

วงเงินงบประมาณ

905,940.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

905,940.00

วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content