วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเชิงทะเล

เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเชิงทะเล

วงเงินงบประมาณ

3,154,454.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,154,454.00

วันที่ประกาศ : 19 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content