วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมบางพลี

เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมบางพลี

วงเงินงบประมาณ

4,572,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,572,000.00

วันที่ประกาศ : 2 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content