วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขากาดลำพูนจตุจักร จังหวัดลำพูน

เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขากาดลำพูนจตุจักร จังหวัดลำพูน

วงเงินงบประมาณ

1,800,000.-.00

วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร