วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

วงเงินงบประมาณ

9,312,000.-.00

วันที่ประกาศ : 10 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร