วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่

เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่

วงเงินงบประมาณ

1,832,704.-.00

วันที่ประกาศ : 4 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร