วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

วงเงินงบประมาณ

853,800.-.00

วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร