วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนพระยาสัจจา จังหวัดชลบุรี

เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนพระยาสัจจา จังหวัดชลบุรี

วงเงินงบประมาณ

1,800,000.-.00

วันที่ประกาศ : 7 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร