วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

วงเงินงบประมาณ

316,800.-.00

วันที่ประกาศ : 1 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร