วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

วงเงินงบประมาณ

3,240,000.-.00

วันที่ประกาศ : 24 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร