วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสิน สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 10

เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสิน สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 10

วงเงินงบประมาณ

2,450,002.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,450,002.50

วันที่ประกาศ : 30 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content