วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดพาเจริญ

เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดพาเจริญ

วงเงินงบประมาณ

1,653,102.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,653,102.00

วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร