วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ๑๕ ธนาคารออมสินภาค ๑๕

เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ๑๕ ธนาคารออมสินภาค ๑๕

วงเงินงบประมาณ

4,390,500.-.00

วันที่ประกาศ : 8 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content