วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วงเงินงบประมาณ

554,400.-.00

วันที่ประกาศ : 7 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร