วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนเศรษฐกิจ 1 จังหวัดสมุทรสาคร

เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนเศรษฐกิจ 1 จังหวัดสมุทรสาคร

วงเงินงบประมาณ

1,960,000.-.00

วันที่ประกาศ : 14 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร