วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทรัพย์ไพรวัลย์ จังหวัดพิษณุโลก

เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทรัพย์ไพรวัลย์ จังหวัดพิษณุโลก

วงเงินงบประมาณ

648,000.-.00

วันที่ประกาศ : 30 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร