วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคารเพื่อจัดเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย จังหวัดเชียงราย

เช่าอาคารเพื่อจัดเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย จังหวัดเชียงราย

วงเงินงบประมาณ

324,000.-.00

วันที่ประกาศ : 4 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร