วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคารสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาแม่สรวย

เช่าอาคารสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขาแม่สรวย

วงเงินงบประมาณ

1,271,163.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,271,163.00

วันที่ประกาศ : 7 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content