วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเชิงทะเล

วงเงินงบประมาณ

3,294,314.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,294,314.00

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content