วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลอง

วงเงินงบประมาณ

782,404.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

782,404.00

วันที่ประกาศ : 15 ก.พ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content