วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาน้ำโท้ง

วงเงินงบประมาณ

996,535.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

996,535.00

วันที่ประกาศ : 13 ก.พ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content