วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาภูกระดึง

วงเงินงบประมาณ

677,688.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

677,688.00

วันที่ประกาศ : 12 ก.พ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content