วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาท่าคันโท

วงเงินงบประมาณ

600,530.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

600,530.00

วันที่ประกาศ : 5 ก.พ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content