วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเทพสถิต

วงเงินงบประมาณ

1,544,213.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,544,213.00

วันที่ประกาศ : 6 ธ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content