วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู

วงเงินงบประมาณ

9,167,635.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,167,635.00

วันที่ประกาศ : 8 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content