วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหนองพอก

วงเงินงบประมาณ

885,359.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

885,359.00

วันที่ประกาศ : 17 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content