วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ่อสร้าง

วงเงินงบประมาณ

2,407,147.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,407,147.00

วันที่ประกาศ : 28 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content