วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหนองบัวระเหว

วงเงินงบประมาณ

1,438,750.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,438,750.00

วันที่ประกาศ : 15 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content