วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเกาะช้าง

วงเงินงบประมาณ

1,509,897.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,509,897.00

วันที่ประกาศ : 30 ม.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content