วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโพนสวรรค์

วงเงินงบประมาณ

741,233.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

741,233.00

วันที่ประกาศ : 26 ม.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content