วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคำตากล้า

วงเงินงบประมาณ

823,585.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

823,585.00

วันที่ประกาศ : 23 ม.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content