วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางลำภูบน

วงเงินงบประมาณ

9,664,980.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,664,980.00

วันที่ประกาศ : 27 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content