วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานาอาน

วงเงินงบประมาณ

2,100,131.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,100,131.00

วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content