วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเชียงกลาง

วงเงินงบประมาณ

1,055,465.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,055,465.00

วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content