วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดพรเพชร

วงเงินงบประมาณ

1,000,315.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,000,315.00

วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content