วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปลาปาก

วงเงินงบประมาณ

741,233.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

741,233.00

วันที่ประกาศ : 5 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content