วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินเขตลำพูน

วงเงินงบประมาณ

1,705,589.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,705,589.00

วันที่ประกาศ : 20 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content