วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปทุมรัตต์

วงเงินงบประมาณ

752,069.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

752,069.00

วันที่ประกาศ : 20 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร